ARTYKUŁ
Powrót wojny totalnej – eliminacja celów w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(2):21-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sposób interpretacji norm międzynarodowego prawa humanitarnego mającego zastosowanie w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych wskazuje na powrót do koncepcji wojny totalnej, zgodnie z którą atak na każdą osobę lub obiekt wspierający wysiłek wojenny wroga jest legalnie usprawiedliwiony. Artykuł w pierwszej części określa zakres regulacji międzynarodowego prawa humanitarnego niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. W drugiej odnosi się do rozszerzania zakresu celów osobowych w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych, a w trzeciej − celów rzeczowych. W konkluzjach, oprócz podsumowania, zawarto wskazówki dotyczące przyjęcia odpowiednich zmian w podejściu do eliminacji celów w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych ze względu na konieczność zapewnienie efektywnej ochrony ludności cywilnej.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top