RECENZJA
Pierre Chabal, La coopération de Shanghai. Conceptualiser la nouvelle Asie, Presses Universitaires de Liège, Liège 2019, ss. 308
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
2
Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa (Winnica)
Data publikacji: 30-09-2019
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2019;55(3):113–117
 
ISSN:0209-0961