ARTYKUŁ
Mocarstwowość ekonomiczna Wielkiej Brytanii. Rola londyńskiego City w budowaniu przestrzeni geoekonomicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 19-06-2020
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(4):85–103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza stanu gospodarki Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług finansowych oraz roli, jaką odgrywa on w budowaniu współczesnej mocarstwowej pozycji Wielkiej Brytanii na świecie. Artykuł jest próbą odpowiedzi na dwa główne pytania badawcze: czy Wielka Brytania jest mocarstwem ekonomicznym o znaczeniu międzynarodowym, które dzięki sile swojej gospodarki jest w stanie kształtować przestrzeń geoekonomiczną? Czy londyńskie City jako emanacja brytyjskiego sektora usług finansowych pełni funkcję filaru brytyjskiej przestrzeni geoekonomicznej? Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą na weryfikację przyjętej hipotezy, która mówi, że podstawą współczesnej mocarstwowości Wielkiej Brytanii jest londyńskie City pełniące funkcję globalnego centrum finansowego. Odgrywa ono kluczową rolę w budowaniu przestrzeni geoekonomicznej.
ISSN:0209-0961