ARTYKUŁ
La Vía Campesina i zjawisko food sovereignty: między obietnicą a jej spełnieniem w przestrzeni transnarodowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2016;52(2):343–353
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problemy żywnościowe są obecne w przestrzeni międzynarodowej od kilkudziesięciu lat. Zjawisko to jest zazwyczaj utożsamiane z wysiłkami, które powszechnie określa się mianem zwalczania głodu lub też bezpieczeństwa żywnościowego (food security). W ostatnich latach prowadzone są jednak działania, które pozwalają na spojrzenie na problem z nieco odmiennej perspektywy. Jedną z takich możliwości stwarza analiza działalności transnarodowego ruchu La Vía Campesina i związanej z nim idei food sovereignty. Stawiana w artykule hipoteza zmierza w kierunku wskazania, że jednym z podstawowych problemów żywnościowych współczesnego świata nie jest kwestia braku żywności, lecz jej dystrybucji. Niniejszy tekst jest również głosem w dyskusji na temat ograniczonej swobody działania aktorów niepaństwowych w sytuacji przekształcającego się globalnego porządku. W celu odniesienia się do tych zagadnień omówiono podstawowe okoliczności związane z powstaniem ruchu La Vía Campesina, a następnie jego postulaty ze szczególnym uwzględnieniem analizy zjawiska food sovereignty. Na zakończenie przedstawiono działania La Vía Campesina oraz ich ocenę.
ISSN:0209-0961