ARTYKUŁ
Ewolucja stosunków między Unią Europejską i ASEAN
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 31-12-2018
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2018;54(4):23-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ewolucji stosunków między WE/UE i ASEAN jako dwiema strukturami współpracy i integracji regionalnej, które z czasem zostały przekształcone w regionalne organizacje międzynarodowe o charakterze międzyrządowym, a także scharakteryzowanie ich istoty oraz obecnego stanu wzajemnej współpracy. W związku z tym omówiono w nim: stosunki między WE i ASEAN w okresie zimnej wojny, najważniejsze determinanty ich wzajemnych relacji w okresie postzimnowojennym, ewolucję podstaw współpracy UE – ASEAN po zakończeniu zimnej wojny, a także najważniejsze rezultaty rozwoju stosunków w dziedzinie politycznej i gospodarczej.
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top