REVIEW
Agnieszka Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, ss. 222
 
More details
Hide details
Publication date: 2020-06-23
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(3):203–205
 
ISSN:0209-0961