REVIEW
Agnieszka Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, ss. 222
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(3):203-205
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top