REPORT
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Zbigniew Brzeziński: myśl – działanie – dziedzictwo”, Warszawa, 20–21 października 2017 r.
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(3):189-202
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top