REVIEW
Stanisław Parzymies, Polityka zagraniczna Francji po zimnej wojnie. 25 lat w służbie wielobiegunowości, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017, ss. 598
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(1):215-219
 
ISSN:0209-0961
Journals System - logo
Scroll to top