REPORT
Sprawozdanie z konferencji Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, 30 listopada–1 grudnia 2017 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
More details
Hide details
Publication date: 2017-12-31
 
Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2017;53(4):241–244
 
ISSN:0209-0961