F.A.Q. – Najczęściej zadawane pytania
 
Jakie materiały można nadsyłać do czasopisma Stosunki Międzynarodowe-International Relations?

Jakie są wymagania formalne i edytorskie względem tekstów zgłaszanych do czasopisma?

Ile czasu może trwać cały proces redakcyjny od zgłoszenia artykułu do jego ewentualnego opublikowania?

Jak wygląda proces recenzji w czasopiśmie?

Co świadczy o oryginalności tekstu?

Czym jest ghost-writing?

Czym jest plagiat?

Co oznacza zasada “double-blind review”?

Ile słów kluczowych autor jest zobowiązany dołączyć do tekstu I jak długi powinien być abstrakt?

W jakim stylu powinny być przypisy?

Czy autorzy dostają wynagrodzenie za publikację w czasopiśmie Stosunki Międzynarodowe-International Relations?

Czy opublikowanie artykułu w czasopiśmie Stosunki Międzynarodowe-International Relations wiąże się z opłatami dla autorów?

 
ISSN:0209-0961